Základní informace o projektu

Ident. číslo:210Priorita dle 2. aktualizace:
Název:Přeložka přivaděče pitné vody
Popis projektu:Přeložení přivaděče pitné vody DN 800 z důvodu sanace sesuvu.
Žadatel:HrobPředpokládané náklady:15 000 000 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Projekt nebyl prověřován v rámci 3. aktualizace Koncepce.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Schváleno na jednání č.:26Konaném dne:22.11.2006

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-012-VU0208Typ dokumentu:Supervize
Uzavřena dne:11.05.2009Termín plnění:31.12.2009
Název smlouvy:Supervize akce „Hrob - přeložka přivaděče Háj – Střelná“
Aktuální cena (vč. DPH):428 354 KčZhotovitel:SCES-Group spol. s r.o.

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-012-SU0238Typ dokumentu:Sanace
Uzavřena dne:23.03.2009Termín plnění:31.12.2009
Název smlouvy:Stavební práce při sanaci ekologických škod - Hrob přeložka přivaděče Háj - Střelná
Aktuální cena (vč. DPH):23 002 012 KčZhotovitel:Vodohospodářské stavby společnost s ručením omezeným
cesta k zahrádkářské kolonii cesta k zahrádkářské kolonii počáteční úsek pokládky vodovodního řadu cesta k zahrádkářské kolonii konečný úsek pokládky vodovodního řadu konečný úsek pokládky vodovodního řadu cesta k zahrádkářské kolonii cesta k zahrádkářské kolonii počáteční úsek pokládky vodovodního řadu počáteční úsek pokládky vodovodního řadu počáteční úsek pokládky vodovodního řadu střední úsek pokládky vodovodního řadu

zavřít okno