Základní informace o projektu

Ident. číslo:206Priorita dle 2. aktualizace:2
Název:Osek - příprava území a STV průmyslové zóny
Popis projektu:Území pro průmyslovou zónu je situováno u železniční stanice ČD. Plocha zóny se předpokládá 5,2 ha. Území bude terénně upraveno, bude přivedena pitná voda a bude zajištěn zdroj elektrické energie. Dešťová kanalizace bude zaústěna do přilehlé vodoteče a následně do Loučenského potoka. Pro likvidaci splaškových vod je nutné vybudovat vlastní ČOV.
Žadatel:OsekPředpokládané náklady:22 000 000 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Připravenost:Dokumentace pro územní řízení z 6/2007.
Popis:Účelem stavby je příprava území pro budoucí výstavbu průmyslové zóny o rozloze 4 ha. Předmětem stavby je výstavba komunikací a inženýrských sítí technického vybavení (vodovod, kanalizace, plynovod, rozvody elektro, veřejné osvětlení, slaboproudé rozvody).
Správní povolení:Žádná.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Stavba se nachází na pozemcích města Osek (stavebník), PF ČR, České dráhy, Vrtný a geologický průzkum, Státní statek Jeneč, Ústecký kraj, POH, ÚZSVVM, SD a MUS - možnost realizace zatím neřešena.
Skladba stavebních objektů:Není zatím řešeno.
Rozpočtové náklady bez DPH:22 000 000 Kč
Poznámka k nákladům:Rozpočet není zpracován. Jedná se pouze o odhad nákladů.
Podmínky vyhlášení:Zpracování projektových dokumentací a zajištění příslušných správních povolení.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Schváleno na jednání č.:21Konaném dne:22.12.2005

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-013-XU0026Typ dokumentu:Různé
Uzavřena dne:02.10.2006Termín plnění:31.12.2019
Název smlouvy:Projektová dokumentace 'Osek - příprava území a STV průmyslové zóny'
Aktuální cena (vč. DPH):937 040 KčZhotovitel:BPO spol. s r.o.

zavřít okno