Základní informace o projektu

Ident. číslo:205Priorita dle 2. aktualizace:3
Název:Hippoareál Osek
Popis projektu:Jedná se o vybudování areálu sloužícího jako zázemí a sportoviště pro potřeby jezdeckých aktivit. Obsahující zejména parkurovou plochu s odpovídající vybaveností, pastviny s oplocením, výsadbou zeleně. Počítá se s využitím plochy pro sportovní a společenské činnosti, hippoterapii a podobně.
Žadatel:OsekPředpokládané náklady:20 000 000 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Připravenost:Pouze záměr bez zpracované projektové dokumentace.
Popis:Jedná se o vybudování areálu sloužícího jako zázemí a sportoviště pro potřeby jezdeckých aktivit. Obsahující zejména parkurovou plochu s odpovídající vybaveností, pastviny s oplocením, výsadbou zeleně. Počítá se s využitím plochy pro sportovní a společenské činnosti, hippoterapii a podobně.
Správní povolení:Žádná.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Nebyly zatím řešeny.
Skladba stavebních objektů:Není zatím řešeno.
Rozpočtové náklady bez DPH:20 000 000 Kč
Poznámka k nákladům:Rozpočet není zpracován. Jedná se pouze o odhad nákladů.
Podmínky vyhlášení:Zpracování projektových dokumentací a zajištění příslušných správních povolení.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno