Základní informace o projektu

Ident. číslo:202Priorita dle 2. aktualizace:3
Název:Výstavba Hornická - příprava území
Popis projektu:Podle schválené územně plánovací dokumentace je lokalita určena k zástavbě 16 izolovaných rodinných domků, s vybudováním obslužných komunikací. Jedná se o náhradu za zlikvidované osady Nelson.
Žadatel:OsekPředpokládané náklady:17 000 000 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Připravenost:Pouze záměr bez zpracované projektové dokumentace.
Popis:Podle schválené územně plánovací dokumentace je lokalita určena k zástavbě 16 izolovaných rodinných domků, s vybudováním obslužných komunikací. Jedná se o náhradu za zlikvidované osady Nelson.
Správní povolení:Žádná.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Nebyly zatím řešeny.
Skladba stavebních objektů:Není zatím řešeno.
Rozpočtové náklady bez DPH:17 000 000 Kč
Poznámka k nákladům:Rozpočet není zpracován. Jedná se pouze o odhad nákladů.
Podmínky vyhlášení:Zpracování projektových dokumentací a zajištění příslušných správních povolení.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno