Základní informace o projektu

Ident. číslo:201Priorita dle 2. aktualizace:1
Název:Obnova historické trasy Osek - Duchcov
Popis projektu:Jedná se o pěší a cyklistickou cestu, která je historickou spojnicí Duchcovského zámku a kláštera Osek o délce 2,3 km, zvanou též Valdštejnská stezka. Trasa byla v minulosti přerušena lomem Pokrok a následně sypáním výsypky. Dnes se nachází v prostoru s ukončenou báňskou činností. Trasa bude mít vazbu na naučnou stezku Slovanské hradiště (plánované zastavení Slovanské hradiště) a částečně směrem k Duchcovu byla již obnovena. Technicky je třeba dořešit přechod osob přes železniční trať. Možným řešením je zřízení lávky nad korytem v prostoru železničního přemostění Oseckého potoka tak, aby byl umožněn pěší průchod.
Žadatel:OsekPředpokládané náklady:860 000 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Připravenost:Pouze záměr bez zpracované projektové dokumentace.
Popis:Jedná se o pěší a cyklistickou cestu, která je historickou spojnicí Duchcovského zámku a kláštera Osek o délce 2,3 km, zvanou též Valdštejnská stezka. Trasa byla v minulosti přerušena lomem Pokrok a následně sypáním výsypky. Dnes se nachází v prostoru s ukončenou báňskou činností. Trasa bude mít vazbu na naučnou stezku Slovanské hradiště (plánované zastavení Slovanské hradiště) a částečně směrem k Duchcovu byla již obnovena. Technicky je třeba dořešit přechod osob přes železniční trať. Možným řešením je zřízení lávky nad korytem v prostoru železničního přemostění Oseckého potoka tak, aby byl umožněn pěší průchod.
Správní povolení:Žádná.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Nebyly zatím řešeny.
Skladba stavebních objektů:Není zatím řešeno.
Rozpočtové náklady bez DPH:860 000 Kč
Poznámka k nákladům:Rozpočet není zpracován. Jedná se pouze o odhad nákladů.
Podmínky vyhlášení:Zpracování projektových dokumentací a zajištění příslušných správních povolení.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Schváleno na jednání č.:21Konaném dne:22.12.2005

zavřít okno