Základní informace o projektu

Ident. číslo:200Priorita dle 2. aktualizace:
Název:Hostomice - úprava okolí oprámu. Rekultivace navážky - I. etapa výstavby víceúčelového hříště
Popis projektu:Uprostřed obce Hostomice je částečně zasypaný oprám bývalého povrchového dolu Giorka po historické důlní činnosti, do 70. let min. stol. sloužící i jako skládka komunálního odpadu a odpadu ze sklárny Kavalier, vzniklého pří výrobě skla a spalováním uhlí při výrobě generátorového plynu. Skládka hyzdí vzhled celé obce. Na navážce je plánováno po rekultivaci navážky vybudování víceúčelového hříště. Byl proveden geotechnický průzkum navážky, nutný k posouzení možnosti realizace projektu na navážce, dále abylo provedeno geometrické zaměření vzniklé p.p.č. 70/13, výpočet objemu navážky a zpracování výměru pro terénní úpravy k 1. etapě stavby víceúčelového hříště.
Žadatel:HostomicePředpokládané náklady:8 637 000 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Projekt nebyl prověřován v rámci 3. aktualizace Koncepce.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Schváleno na jednání č.:26Konaném dne:22.11.2006

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-012-SU0248Typ dokumentu:Sanace
Uzavřena dne:27.07.2009Termín plnění:31.12.2009
Název smlouvy:Hostomice - úprava okolí oprámu - rekultivace navážky
Aktuální cena (vč. DPH):15 442 597 KčZhotovitel:EUROVIA CS a. s.

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-012-VU0212Typ dokumentu:Supervize
Uzavřena dne:22.10.2009Termín plnění:31.12.2009
Název smlouvy:Hostomice - úprava okolí oprámu - rekultivace navážky
Aktuální cena (vč. DPH):59 500 KčZhotovitel:Jáchymovská důlní s. r. o.
oprám oprám oprám oprám hráz oprámu hráz oprámu oprám upravená plocha upravená plocha

zavřít okno