Základní informace o projektu

Ident. číslo:198Priorita dle 2. aktualizace:
Název:Celková rekonstrukce komunikace Kostomlaty - nádrž Kostomlaty
Popis projektu:Komunikace byla zatěžována těžkou důlní technikou při skrývce ornice a při odlesnění pozemků pro Radovesickou výsypku.
Žadatel:Kostomlaty pod MilešovkouPředpokládané náklady:2 717 000 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Projekt nebyl prověřován v rámci 3. aktualizace Koncepce.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Schváleno na jednání č.:26Konaném dne:22.11.2006

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-012-VU0151Typ dokumentu:Supervize
Uzavřena dne:14.05.2008Termín plnění:30.06.2008
Název smlouvy:Supervize Obec Kostomlaty - Celková rekonstrukce komunikace Kostomlaty - nádrž Kostomlaty
Aktuální cena (vč. DPH):54 000 KčZhotovitel:R - PRINCIP Most s.r.o.

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-012-SU0180Typ dokumentu:Sanace
Uzavřena dne:29.02.2008Termín plnění:30.06.2008
Název smlouvy:Obec Kostomlaty - Celková rekonstrukce komunikace Kostomlaty - nádrž Kostomlaty
Aktuální cena (vč. DPH):4 034 222 KčZhotovitel:Rekultivace Dubí s.r.o.
počáteční úsek při výjezdu z obce pohled směrem k výsypce pohled směrem k obci nádrž Kostomlaty I nádrž Kostomlaty I nádrž Kostomlaty I nádrž Kostomlaty I konec úseku u odbočky na výsypku k nádrži Kostomlaty I

zavřít okno