Základní informace o projektu

Ident. číslo:194Priorita dle 2. aktualizace:1
Název:Sanace, revitalizace a rekonstrukce porostu
Popis projektu:Záměrem akce je vytvořit prostor přírodně krajinářského typu s využitím stávající modelace terénu. Budou odstraněny náletové porosty a vytvořeny květnaté louky. V takto upravených plochách bude vybudována cyklostezka a naučná stezka doplněna o drobnou architekturu.
Žadatel:ProboštovPředpokládané náklady:12 803 560 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Připravenost:Dokumentace pro provádění stavby z 8/2013.
Popis:Záměr je situován do území po důlní činnosti, kde byly později ukládány inertní odpady a stavební suť. Území zarůstá náletovými dřevinami. Cílem revitalizovat prostor pro rekreaci a volný čas s vybudováním cyklostezky po obvodu území.
Správní povolení:Souhlas s provedením ohlášené stavby (sadové úpravy) ze dne 25.11.2013, stavební povolení na cyklostezku bude vydáno Magistrátem města Teplice v nejbližších dnech.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Stavba se nachází na pozemcích obce.
Skladba stavebních objektů:SO 01 Sadové úpravy SO 02 Cyklostezka
Rozpočtové náklady bez DPH:6 417 105 Kč
Poznámka k nákladům:Rozpočet v cenové úrovni roku 2013. Náklady jsou uznatelné v celé výši.
Podmínky vyhlášení:Projekt je připraven dle vyhlášky 230/2012 Sb., aktualizace rozpočtu na CÚ roku vyhlášení VZ.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Schváleno na jednání č.:41Konaném dne:22.06.2011

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-012-SU0387Typ dokumentu:Sanace
Uzavřena dne:04.01.2016Termín plnění:30.11.2017
Název smlouvy:Sanace revitalizace a rekonstrukce porostu
Aktuální cena (vč. DPH):4 692 888 KčZhotovitel:Rekultivační výstavba Most a.s.

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-012-VU0355Typ dokumentu:Supervize
Uzavřena dne:23.02.2016Termín plnění:30.11.2017
Název smlouvy:Supervize Sanace revitalizace a rekonstrukce porostu
Aktuální cena (vč. DPH):168 707 KčZhotovitel:4G consite s.r.o.
vstup s parkovištěm infotabule u vstupu cyklostezka k původní louce původní louka původní louka původní louka infotabule u původní louky původní louka původní louka původní louka původní louka loučka ve východní části cyklostezka ve východní části loučka v jižní části louka k průhledu louka k průhledu loučka v jižní části dolní louka cyklostezka od dolní louky ke vstupu horní louka výhled z horní louky infotabule na horní louce výhled z horní louky horní louka cyklostezka od dolní louky ke vstupu

zavřít okno