Základní informace o projektu

Ident. číslo:191Priorita dle 2. aktualizace:3
Název:Stabilizace hladiny ČSM
Popis projektu:Vybudování propojení nádrží ČSM a Dukla z důvodu řešení stability sesuvných území.
Žadatel:ÚjezdečekPředpokládané náklady:10 305 000 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Připravenost:Pouze záměr bez zpracované projektové dokumentace.
Popis:Vybudování propojení nádrží ČSM a Dukla z důvodu řešení stability sesuvných území.
Správní povolení:Žádná.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Nebyly zatím řešeny.
Skladba stavebních objektů:Není zatím řešeno.
Rozpočtové náklady bez DPH:10 305 000 Kč
Poznámka k nákladům:Rozpočet není zpracován. Jedná se pouze o odhad nákladů.
Podmínky vyhlášení:Zpracování projektových dokumentací a zajištění příslušných správních povolení.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno