Základní informace o projektu

Ident. číslo:190Priorita dle 2. aktualizace:3
Název:Rekonstrukce odtoku z nádrže Dukla
Popis projektu:Přebudování stávajícího odtoku z nádrže Dukla do Lesního potoka.
Žadatel:ÚjezdečekPředpokládané náklady:1 000 000 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Připravenost:Pouze záměr bez zpracované projektové dokumentace.
Popis:Přebudování stávajícího odtoku z nádrže Dukla do Lesního potoka.
Správní povolení:Žádná.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Nebyly zatím řešeny.
Skladba stavebních objektů:Není zatím řešeno.
Rozpočtové náklady bez DPH:1 000 000 Kč
Poznámka k nákladům:Rozpočet není zpracován. Jedná se pouze o odhad nákladů.
Podmínky vyhlášení:Zpracování projektových dokumentací a zajištění příslušných správních povolení.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno