Základní informace o projektu

Ident. číslo:189Priorita dle 2. aktualizace:3
Název:Světec - meliorace zámeckého parku
Popis projektu:Zasypáním vytěžených prostor vnitřními výsypkami u lomů mezi Světcem a řekou Bílinou došlo k přerušení podzemních vod do říční nivy. Toto má za následek zvýšení hladiny podzemní vody. Tímto jevem je postižena dolní část zámeckého parku.
Žadatel:SvětecPředpokládané náklady:2 100 000 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Připravenost:Pouze záměr bez zpracované projektové dokumentace.
Popis:Zasypáním vytěžených prostor vnitřními výsypkami u lomů mezi Světcem a řekou Bílinou došlo k přerušení podzemních vod do říční nivy. Toto má za následek zvýšení hladiny podzemní vody. Tímto jevem je postižena dolní část zámeckého parku.
Správní povolení:Žádná.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Nebyly zatím řešeny.
Skladba stavebních objektů:Není zatím řešeno.
Rozpočtové náklady bez DPH:2 100 000 Kč
Poznámka k nákladům:Rozpočet není zpracován. Jedná se pouze o odhad nákladů.
Podmínky vyhlášení:Zpracování projektových dokumentací a zajištění příslušných správních povolení.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno