Základní informace o projektu

Ident. číslo:188Priorita dle 2. aktualizace:3
Název:Obnova komunikace Světec - Chotějovice
Popis projektu:Navržená trasa komunikace je vedena po stávajících polních cestách přes rekultivované plochy, je vedena v pruhu, který byl pro tento účel vytvořen. Trasa komunikačního propojení začíná cca 400 m pod Světcem, křižuje Štrbický potok a řeku Bílinu po stávajícím mostku po tělese bývalé vlečky. Pro sjezd z tělesa vlečky bude využit již vybudovaný nájezd (v rámci průmyslové zóny).
Žadatel:SvětecPředpokládané náklady:12 800 000 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Připravenost:Pouze záměr bez zpracované projektové dokumentace.
Popis:Navržená trasa komunikace je vedena po stávajících polních cestách přes rekultivované plochy, je vedena v pruhu, který byl pro tento účel vytvořen. Trasa komunikačního propojení začíná cca 400 m pod Světcem, křižuje Štrbický potok a řeku Bílinu po stávajícím mostku po tělese bývalé vlečky. Pro sjezd z tělesa vlečky bude využit již vybudovaný nájezd (v rámci průmyslové zóny).
Správní povolení:Žádná.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Nebyly zatím řešeny.
Skladba stavebních objektů:Není zatím řešeno.
Rozpočtové náklady bez DPH:12 800 000 Kč
Poznámka k nákladům:Rozpočet není zpracován. Jedná se pouze o odhad nákladů.
Podmínky vyhlášení:Zpracování projektových dokumentací a zajištění příslušných správních povolení.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno