Základní informace o projektu

Ident. číslo:187Priorita dle 2. aktualizace:3
Název:Cyklostezka Světec - 7 lip
Popis projektu:Obnova historické pěší trasy s vazbou na památné místo 7 lip. Trasa byla přerušena necitlivou rekultivací v území po hlubinné těžbě. Zřízení odpočívky a rozhledny.
Žadatel:SvětecPředpokládané náklady:1 400 000 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Připravenost:Pouze záměr bez zpracované projektové dokumentace.
Popis:Obnova historické pěší trasy s vazbou na památné místo 7 lip. Trasa byla přerušena necitlivou rekultivací v území po hlubinné těžbě. Zřízení odpočívky a rozhledny.
Správní povolení:Žádná.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Nebyly zatím řešeny.
Skladba stavebních objektů:Není zatím řešeno.
Rozpočtové náklady bez DPH:1 400 000 Kč
Poznámka k nákladům:Rozpočet není zpracován. Jedná se pouze o odhad nákladů.
Podmínky vyhlášení:Zpracování projektových dokumentací a zajištění příslušných správních povolení.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno