Základní informace o projektu

Ident. číslo:186Priorita dle 2. aktualizace:3
Název:Cyklostezka Štrbice - Radovesická výsypka
Popis projektu:Navržená trasa napojuje obec Štrbice na území rekultivace. Většinou je vedena po stávající lesní cestě. Její délka je 1,45 km. Počítá se s jejím napojením na území Radovesické výsypky.
Žadatel:SvětecPředpokládané náklady:400 000 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Připravenost:Pouze záměr bez zpracované projektové dokumentace.
Popis:Navržená trasa napojuje obec Štrbice na území rekultivace. Většinou je vedena po stávající lesní cestě. Její délka je 1,45 km. Počítá se s jejím napojením na území Radovesické výsypky.
Správní povolení:Žádná.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Nebyly zatím řešeny.
Skladba stavebních objektů:Není zatím řešeno.
Rozpočtové náklady bez DPH:400 000 Kč
Poznámka k nákladům:Rozpočet není zpracován. Jedná se pouze o odhad nákladů.
Podmínky vyhlášení:Zpracování projektových dokumentací a zajištění příslušných správních povolení.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno