Základní informace o projektu

Ident. číslo:181Priorita dle 2. aktualizace:3
Název:Sportovní areál Jaroslav Novosedlice
Popis projektu:Sportovní areál tří katastrů a to obcí: Novosedlice, Proboštov a města Dubí. Vybavení pro velmi široké spektrum sportovců a příznivců sportů.
Žadatel:NovosedlicePředpokládané náklady:36 923 237 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Připravenost:Dokumentace pro stavební povolení z 12/2011.
Popis:Poloha sportovního areálu je dána záměrem obce k využití poddolovaného území. Areál leží severně od obce Novosedlice a má poskytnout sportovní zázemí nejen pro obec, ale i pro blízké Teplice a další přilehlá sídla. Tomu také odpovídá skladba a množství navrhovaných sportovišť. Ústřední pozici má fotbalové hřiště, jehož vznikem bude umožněn přesun stávajícího hřiště z centra obce. Dále jsou v areálu navrženy tenisový klub a sportovní hala. Jsou navržena i další sportoviště a hřiště.
Správní povolení:Stavební povolení ze dne 1.2.2012, NPM 28.2.2012 (v platnosti, neboť stavba zahájena realizací přípojky NN).
Vlastnické vztahy k pozemkům:Stavba se nachází na pozemcích obce.
Skladba stavebních objektů:SO 101 Sportovní hala SO 102 Tenisový klub a fotbalové šatny SO 103 Dům správce SO 104 Sklad zahradní techniky SO 105 Autobusová zastávka SO 106 Fotbalová tribuna SO 201 Pěší a pojízdné komunikace SO 202 Venkovní úpravy SO 301 až 311 Sportoviště a hřišt
Rozpočtové náklady bez DPH:142 215 331 Kč
Poznámka k nákladům:Rozpočet v cenové úrovni roku 2011. Z nákladů je potřeba vyjmout náklady na vrchní stavby (cca 90 mil. Kč).
Podmínky vyhlášení:Zpracování dokumentace pro provádění stavby dle vyhlášky 230/2012 Sb. s rozdělením na spodní a vrchní stavbu a aktualizace rozpočtu.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno