Základní informace o projektu

Ident. číslo:173Priorita dle 2. aktualizace:
Název:Rekonstrukce účelové komunikace Prunéřov - Tušimice II. etapa
Popis projektu:Cílem projektu je výstavba cyklotrasy, která propojí Tušimice s trasou mezi Kadaní a Prunéřovem vč. odboček do atraktivních údolí Krušných hor. Jedná se o úpravu místní komunikace v délce 4 km.
Žadatel:KadaňPředpokládané náklady:18 280 000 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Projekt nebyl prověřován v rámci 3. aktualizace Koncepce.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Schváleno na jednání č.:49Konaném dne:17.06.2020

zavřít okno