Základní informace o projektu

Ident. číslo:165Priorita dle 2. aktualizace:
Název:Cyklostezka Březno - Droužkovice, hranice katastru
Popis projektu:Projekt řeší odklonění cyklotrasy č. 3080 ze silnice II/568. Pro zvýšení bezpečnosti cyklistů bude cyklostezka vedena po místních komunikacích a po nově vybudované cyklostezce. Délka nové cyklostezky je 1,72848 km a je navržena s velmi lehkým živičným povrchem, protože je vedena mezi zemědělskými pozemky, v místech přejezdů zemědělskou technikou je navržena zesílená konstrukce. Cyklostezka je vedena z ulice Zahradní, odtud pokračuje po stávající lesní cestě vedoucí v přírodním zářezu s pískovcovými útvary, v místě odpočívky plánujeme zhotovení naučné stezky o historii těžby v okolí obce. Poté vede napříč polem ke konci CHKO Střezovská rokle, kde je minimální zalesnění a zde CHKO přechází propustkem mimo ochranné pásmo. Propustek bude fungovat jako ekodukt pro průtok vody a bezbariérový průchod drobné zvěře, která zde žije.
Žadatel:BřeznoPředpokládané náklady:6 361 000 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Projekt nebyl prověřován v rámci 3. aktualizace Koncepce.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Schváleno na jednání č.:34Konaném dne:06.10.2008

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-012-VU0262Typ dokumentu:Supervize
Uzavřena dne:15.12.2010Termín plnění:
Název smlouvy:Supervize Cyklostezka č. 3080 Březno - Droužkovice - hranice katastru - dodatečné stavební práce
Aktuální cena (vč. DPH):8 952 KčZhotovitel:Bau-Geo s.r.o.

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-012-SU0301Typ dokumentu:Sanace
Uzavřena dne:15.12.2010Termín plnění:
Název smlouvy:Cyklostezka č. 3080 Březno - Droužkovice - hranice katastru - dodatečné stavební práce
Aktuální cena (vč. DPH):447 554 KčZhotovitel:ISTAR s. r. o.

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-012-SU0252Typ dokumentu:Sanace
Uzavřena dne:03.11.2009Termín plnění:31.07.2010
Název smlouvy:Cyklostezka č. 3080 Březno - Droužkovice - hranice katastru
Aktuální cena (vč. DPH):7 061 803 KčZhotovitel:ISTAR s. r. o.

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-012-VU0228Typ dokumentu:Supervize
Uzavřena dne:23.12.2009Termín plnění:31.07.2010
Název smlouvy:Supervize Cyklostezka č. 3080 Březno - Droužkovice - hranice katastru
Aktuální cena (vč. DPH):141 236 KčZhotovitel:Bau-Geo s.r.o.
počátek cyklostezky v obci úsek lesem úsek lesem úsek lesem s odpočinkovým místem výjezd z lesa na pole výjezd z lesa na pole výjezd z lesa na pole výjezd z lesa na pole výjezd z lesa na pole úsek přes pole úsek přes pole úsek přes pole úsek přes pole úsek přes pole s odpočinkovým místem úsek přes pole s odpočinkovým místem úsek nad Střezovskou roklí úsek nad Střezovskou roklí úsek nad Střezovskou roklí úsek nad Střezovskou roklí přejezd přes propustek nad Střezovskou roklí závěrečný úsek k silnici č. 568 závěrečný úsek k silnici č. 568 závěrečný úsek k silnici č. 568 závěrečný úsek k silnici č. 568 závěrečný úsek k silnici č. 568 závěrečný úsek k silnici č. 568 napojení na silnici č. 568 počátek cyklostezky v obci sjezd cyklostezky do obce Březno úpravy značení pro napojení cyklostezky v obci Březno

zavřít okno