Základní informace o projektu

Ident. číslo:162Priorita dle 2. aktualizace:2
Název:Regenerace zeleně v zámeckém parku
Popis projektu:Zámecký park leží v bezprostředním sousedství bývalé jámy Chabařovice. Lomem narušené životní prostředí způsobilo, že zeleň v předmětné lokalitě byla řadu let ničena. Keřový i stromový porost jsme již z části obnovili. Zbývá regenerovat travní porost a upravit pěšiny.
Žadatel:TrmicePředpokládané náklady:1 400 000 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Připravenost:Projekt realizován z vlastních zdrojů, lze vyřadit z Koncepce.
Popis:
Správní povolení:
Vlastnické vztahy k pozemkům:
Skladba stavebních objektů:
Rozpočtové náklady bez DPH:1 157 024 Kč
Poznámka k nákladům:
Podmínky vyhlášení:

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno